GEM Cymru Case Studies / Astudiaethau Achos GEM Cymru

Mae Astudiaethau Achos GEM yn caniatáu i’r rhai sy’n gweithio ym maes addysg treftadaeth rannu enghreifftiau o arfer da a heriau fel y gall eraill elwa o’r gwersi a ddysgwyd. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar Astudiaethau Achos GEM Cymru, rhifyn arbennig sy’n cynnwys yr enghreifftiau o arfer gorau o bob rhan o’r sector dysgu amgueddfeydd yng Nghymru.

  • Anfonwch eich awgrymiadau ar gyfer astudiaethau achos cychwynnol at: [email protected] gan ddefnyddio’r templed isod, erbyn Dydd Mercher, 16eg Tachwedd 2022
  • Caiff cyfranwyr wybod erbyn Dydd Mercher 23ain Tachwedd 2022p’un a ydynt yn cael eu gwahodd i gyflwyno astudiaeth achos ai peidio.
  • Gofynnir i gyfranwyr wedyn gyflwyno’r astudiaeth achos 750-1,000 gair derfynol, gan ddefnyddio’r templed ar dudalen 3, erbyn Dydd Mercher 18 Ionawr 2023
  • Dyddiad cyhoeddi arfaethedig: Chwefror/Mawrth 2023

Lawrlwythwch y templed

GEM’s Case Studies allows those working in heritage education to share examples of good practice and challenges so that others may benefit from the lessons learned. We are currently working on  GEM Cymru Case Studies, a special edition featuring the best practice examples from across the museum learning sector in Wales.

  • Please send your initial case studies suggestions to: [email protected] using the template below by Wednesday, 16th November 2022
  • Contributors will be notified by Wednesday 23rd November 2022as to whether or not they are invited to submit a case study.
  • Contributors will then be asked to submit the final 750-1,000-word case study using the template on page 3 by Wednesday 18 January 2023
  • Planned publication date: Feb/March 2023

Download the template

 

 

Join GEM