Cyfleoedd i Amgueddfeydd GEM Cymru

Rhaglen Mentor Dysgu Amgueddfa GEM Cymru

Mentoriaid

Rydym yn chwilio am ymarferwyr dysgu amgueddfa profiadol sydd â diddordeb mewn mentora amgueddfa i weithio gydag amgueddfeydd dethol yng Nghymru i’w helpu i ddylunio, datblygu a phrofi adnoddau a gwasanaethau newydd sy’n ymwneud â’r cwricwlwm newydd, gweler am wybodaeth a sut i wneud cais.

Museums

Rydym yn chwilio am geisiadau gan amgueddfeydd achrededig yng Nghymru a hoffai weithio gydag ymarferwyr dysgu amgueddfeydd profiadol i helpu eich staff i ddylunio, datblygu a phrofi adnoddau a gwasanaethau newydd sy’n ymwneud â’r cwricwlwm newydd, gweler am gwybodaeth a sut i wneud cais. 

Grant Cronfa Cymorth Dysgu GEM Cymru 2023-24

Mae GEM Cymru yn ceisio ceisiadau gan amgueddfeydd achrededig yng Nghymru i’r cynllun grant Cymorth Dysgu ar gyfer 2023-24. Amcan y grantiau hyn yw annog meddwl arloesol, arfer gwreiddiol a gwerthuso adnoddau newydd a gweithgareddau penodol Cwricwlwm i Gymru i amgueddfeydd eu cyflwyno i ysgolion. Gweler am ragor o wybodaeth a ffurflen gais. 

Join GEM